Kom og vær med til

Fællesskab og nærvær
Bibelstudie og debat
Gudstjeneste og tilbedelse

Kom og besøg os

Har du lyst til at tilbede Gud sammen med os? Eller bare se, hvordan vi har det? Har du brug for samtale og nærvær?
Kom og besøg os ! Vi samles hver lørdag, den 7. dag - sabbatten, som omtales i Bibelen.

Det foregår hver lørdag

Hver lørdag Kl. 9.45-11.00 Bibelstudie og debat
Kl. 11.10-12.00 Gudstjeneste

Kirken har nu været lukket siden 13. marts pga. Corona- situationen og der er nu den 18. maj kommet retningslinjer fra regering og folketing for genåbning af kirkerne. 

Retningslinjerne kan ses på de officielle “Corona”-sider.  Adventistsamfundets hovedkontor har på baggrund heraf rundsendt oplysninger til alle landets adventistkirker om overholdelse af disse retningslinjerne ved genåbning, som den enkelte kirke selv skal have konkrete tiltag for. De enkelte kirker kan derfor have forskellige regler, som man skal orientere sig om forinden et eventuelt besøg i den pågældende kirke.

Du kan se de rundsendte retningslinjer nedenfor.

For Østervrå adventistkirkes vedkommende har menighedens bestyrelse valgt at foretage en høring hos medlemmerne om deres tanker om at komme i kirken ved genåbning nu. Dette er bla. begrundet i at der normalt kommer 50-60 eller flere til gudstjenesterne, men hvor retningslinjerne betyder at der i vores kirke højst må være 30 + de frivillige medvirkende til f.eks. gudstjeneste.  Vi kan derfor blive nødt til at prioritere, eller måske foretage invitation af deltagere, som det kan erfares fra andre kirker.

Eller, såfremt der er kapacitet til det, kunne man tænke sig, at der afholdes 2 gudstjenester kort efter hinanden, med behørig rengøring imellem. 

Det er forventningen, at nogle af forskellige årsager –  herunder alder eller risiko for alvorligere symptomer pga. anden sygdom – ikke ønsker at deltage i gudstjeneste eller anden fælles kirkeaktivitet førend smitterisikoen er endnu lavere og der er kommet endnu yderligere lempelser for fællesarrangementer som en gudstjeneste jo er. Men vi ved at mange længes efter at være sammen igen på et åndeligt plan.

Bestyrelsen håber der kommer mange svar, så vi har god baggrund for at konkludere hvilke behov der er i forbindelse med genåbning nu. Vi forventer at kunne komme med vores lokale regler for gudstjenester mv. snarest. Kirken er selvfølgelig lukket indtil vores lokale regler er offentliggjort. 

Vi kan konstatere at vi heldigvis ikke har været så hårdt corona-ramt i det Nordjyske. Vi håber at forholdene fortsætter med at bedres, så vi forhåbentlig inden alt for længe kan mødes under normale forhold. 

Vi ønsker fortsat alt det bedste for kirkens medlemmer. Vi opfordrer til at følge de officielle retningslinjer generelt, og til at passe på hinanden, også på den måde. Men også at vi både har frimodighed til at anmode om hjælp, hvis der er behov for det i denne særlige tid, og frimodighed til at kontakte hinanden for støtte og opmuntring og eventuel hjælp hvor det behøves.

På kirkens vegne

Allan Falk, præst
Niels Jacob Lund, forstander

Hvor er du på vej hen?

Har dit liv en retning? I kirken er vi mennesker ligesom dig – vi er på vej. Men vi har udset os en vej, der fører til et godt liv både nu og i fremtiden.