Kære alle i menigheden.

Vi har desværre oplevet at coronasmitten er vokset her på det sidste. Det gælder også i vores landsdel. For et par uger siden kom der henstilling fra borgmesteren i Frederikshavn om at borgerne overvejer situationen  så vi kan undgå øgning i smitten. På bagrund heraf har vi øget afstanden mellem bænkene i kirken og flyttet stole ud i forhallen. I tilfælde af mange kirkegængere har vi opfordret til at de mindst børn fortsætter i deres lokaler under gudstjenesten.

De officielle ændringer, herunder ændring af forsamlingsforbuddet til max. 50 personer gælder ikke kirker. Her gælder fortsat afstandskravene som ikke er ændrede: 1 meter generelt og 2 meter når man f.eks. synger. Vi skal tage hensyn til hinanden, og under salmesang må man vurdere om man kan synge frit, eller det er bedst blot at nynne med på sangene.

Vi har ikke fællesspisninger indtil videre.

De generelle forholdsregler må overholdes, herunder at vi holder afstand/ ikke hilser med håndtryk og kram, – at vi spritter hænder af og  hoster eller nyser i ærmet.

Vigtigt at huske,  at vi ikke møder op hvis man har symptomer( feber/ondt i halsen osv). Hvis man er blevet testet positiv og har været til et arrangement i kirken mens man har været smittebærer, må det meddeles menighedens ledelse/præst. Lad os arbejde og bede for hinanden og for vores land at vi må slippe for denne sygdom så vi frit kan mødes igen og tilbede Gud, og at vi må blive bevaret i tro og tillid til at Gud med sit forsyn styrer tingene som det bedste for os.

Bedste hilsner
Menighedsbestyrelsen

 Vi vil også henvise til de oplysninger som Adventistkirken Danmark har udsendt til menighederne:

  1. Ved aktiviteter i menighederne skal der ske en påmindelse om at følge de almindelige råd vi lærte om i foråret. 
  2. Vi anbefaler at medlemmer og kirkegængere overvejer at downloade App’en Smitte|stop 
  3. Hvis man har symptomer på Covid-19 eller får kendskab til, at man har været sammen med en smittet, bedes man ikke møde op til aktiviteter eller arrangementer før man har ladet sig teste og modtaget en negativ test.
  4. Hvis man bliver testet positiv for Covid-19 og har deltaget i aktiviteter eller arrangementer i menighedens regi i den periode, hvor man har været smitsom, bedes man sikre sig, at præsten eller en forstander bliver informeret om, hvilke aktiviteter eller arrangementer det drejer sig om.
  1. Hvis menigheden bliver bekendt med, at der har været en smittet person til stede ved en aktivitet eller et arrangement, skal der gives information herom til alle, der kan have været til stede.
  2. Alle der har været til stede ved en aktivitet eller et arrangement i menigheden, hvor man har været i kontakt med en smittet person, anmodes om ikke at møde op i 14 dage efter kontakten har fundet sted eller indtil man selv er blevet testet negativ. 
  3. Menigheder i områder med forhøjet smittetryk eller større smitteudbrud bedes tage aktiv stilling til hvilke forholdsregler de kan træffe for at mindske risikoen for smitte og for at bryde smittekæder. Menighedens ledelse bør indføre de foranstaltninger som situationen kræver. Det kan f.eks. være periodevis at indføre aflysning af aktiviteter, forøgelse af rengøringsniveau eller afstande.